Breathwork/Frigörande andning

416044460_880457050532067_506419695146696192_n

Frigörande andning är en metod som används för att minska stress, ångest och spänningar i kroppen.
Frigörande andning kan vara till hjälp för personer som lider av posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) eller andra traumarelaterade tillstånd.
Du kan frigöra dig från djupt rotade undermedvetna känslor, som ligger i vägen för dig.
Det kan hjälpa till att öka lungkapaciteten och syreflödet i kroppen, vilket kan leda till ökad energi och minskad trötthet.
Den kan också bidra till ökat välbefinnande, självmedvetenhet, njutning och personlig utveckling.
Om du vill prova frigörande andning finns det flera kurser och guider tillgängliga online och offline.

Den bygger på idén att vi kan påverka vårt nervsystem genom att reglera vår andning.
Genom att förlänga utandningen kan vi sänka aktiviteten i det sympatiska nervsystemet och öka aktiviteten i det parasympatiska nervsystemet.
Vetenskapligt sett finns det flera mekanismer genom vilka frigörande andning kan påverka vår kropp och vårt sinne.
Det kan till exempel minska produktionen av stresshormonerna kortisol och adrenalin.

Denna typ av andning har sina rötter i Wilhelm Reich som ansåg att alla levande varelser förfogade över ett slags självregleringssystem.
Reich kallade detta systemet för kroppens orgonenergi och trodde att blockeringar i energiflödet kunde orsaka fysiska och mentala sjukdomar.
Barnet föds med alla de kunskaper det behövde för att utvecklas fysiskt, socialt och psykosexuellt i enlighet med detta system, förutsatt att barnet erfor ett tillfredsställande samspel med föräldrarna.
Han utvecklade tekniker som syftade till att lösa upp spänningar i kroppen och återställa en friare andning.
Om detta samspel fungerade dåligt undertrycktes känslor vilket ledde till spänningar i kroppen och ett hämmat andningsmönster.
Hans teorier och metoder har fortsatt att påverka alternativmedicinska skolor som exempelvis kroppsterapi, biodanza och andningsworkshops.

Reich lade märke till att när hans patienter värjde sig från att bli medvetna om något de inte ville kännas vid, spände de sig och anlade ett kortare och grundare andningsmönster.
Andningsövningar kan hjälpa till att öka medvetenheten om kroppens reaktioner och känslor, och kan ge verktyg för att hantera dem på ett mer konstruktivt sätt.
Om de intagit denna försvarsattityd en längre tid hade kroppen successivt byggt upp ett slags muskelpansar.
Det är viktigt att notera att frigörande andning inte är en ersättning för traditionell medicinsk behandling, men kan användas som ett komplement till andra behandlingsmetoder.
Han kom fram till att fysiska och känslomässiga sjukdomstillstånd kunde förbättras genom att arbeta med kroppen och att förändra andningsmönstret..
Innan du startar med frigörande andning kan det ibland vara klokt att konsultera en läkare, särskilt om du har några hälsoproblem eller tar vissa mediciner, se faktaruta nedan.

Birger "Lokesh" Jiglund

Jag som håller i breathworken heter Birger Jiglund och är utbildad breathwork faciliator och har en lång erfarenhet som Tantralärare, Reiki Master, Certifierad livscoach mm.

Till min hjälp har jag Cecilia Biarner, Cecilia är utbildad inom EFB (Energi Flow Breatwork), samtals- och regressionsterapeut, healer, medium och yogalärare.

Jag gör även inviduella behandlingar som gör att du som kanske inte vill delta i en gruppsession kan få en enskild behandling och samtidigt så blir din upplevelse djupare då jag finns enbart till för att stötta dig i din resa.

BreathworkBoC

Olika fenomen som kan uppstå med Frigörande andning

Det första fenomen många erfar när de börjar utöva frigörande andning, är att de upplever ett krampliknande tillstånd som uppfattas varierande av olika människor. En del beskriver det som en fascinerande kittlande eller tryckande känsla, andra kan uppleva det som smärtsamt eller starkt obehagligt. 

Oftast så minskar motståndet redan efter några sessioner och det är det inte ovanligt att människor redan vid första andningssessionen kan genomgå dramatiska och bestående psykologiska genombrott. Dessa kan leda till en personlig transformation som löser upp kroniska emotionella eller psykosomatiska problem inom några timmar eller dagar. 

Efter en session är det dock vanligast att människor upplever en tydlig känsla av att något betydelsefullt har åstadkommits och att de mår påtagligt bättre än de gjorde tidigare.

Många som är verksamma i terapeutiskt arbete som inbegriper frigörande andning har upptäckt en företeelse som är svår att bevisa i vetenskaplig mening. Samtidigt går det inte att förneka fenomenets existens, då det finns otaliga kliniska belägg för att de som utövar andningstekniken under en längre period ofta får minnen från sin egen födelse.

Frigörande andning kan vara det effektivaste och snabbaste sättet att få ut obehagliga sinnestillstånd ur kroppen. När människor tillåter sig att andas igenom en känsla kan den ibland släppa på bara några sekunder, medan spänningar från den kan stanna kvar i kroppen i timmar om de håller igen andningen. 

Genom bearbetning med frigörande andning att andningen kan vara det effektivaste och snabbaste sättet att få ut obehagliga sinnestillstånd ur kroppen. 

Klienter som deltagit i frigörande andning kan på en kortare tidsperiod bli fria från kroniska depressioner, sömnsvårigheter eller blivit botade från olika ångesttillstånd eller fobier.

Frigörande andning på en fysisk nivå ökar syresättningen av blodet och därmed aktiverar kroppens utrensningsmekanismer.

Enligt det österländska synsättet tillför upprepad djupandning kroppen även mängder av livsenergi, vilket anses rensa bort blockeringar på en s k energinivå. Sammantaget leder detta till att kroppens celler förnyas och vitaliseras, samt att kroppens självläkande förmåga stimuleras.

Ibland kan man få en  upplevelse av transcendental karaktär, d v s en känslomässig upplevelse av enhet med sig själv och allt levande omkring sig. Ofta åtföljdes dessa känslor av insikter som inte bara var av personlig utan även av kosmisk natur. Dessa mer andliga upplevelser, där människor erfar en förbindelse med en slags kraftkälla större än det egna jagmedvetandet, har visat sig ha en stor läkningspotential.

Enskilda behandlingar

Reichiansk andningsterapi

En hel del av vår energi sitter fast som spänningar i våra kroppar, gamla trauman och outtryckta känslor och psykiska konflikter.

En lösning kan vara att prova Reichiansk andningsterapi, där vi genom djupandning hjälper till att lösa upp spänningar och öka vår energi.

Våra kroppar kan ibland komma ihåg och bevara gamla trauman och spänningar som kan hindra oss från att vara i vår fulla kraft.
Vi riskerar att tappa kontakten med våra inre känsloliv.

Med Reichiansk andningsterapi fördjupar vi och återfår denna kontakt genom att arbeta med kroppen, andningen, känslor och förståelse.

Genom Reichiansk andningsterapi kan vi återknyta kontakten med våra kroppar och känslor, och på så sätt hitta tillbaka till vårt inre jag.
Vi utforskar oss själva från rötterna. Vi börjar med att utforska våra rötter och arbeta oss framåt. Vi jobbar oss försiktigt framåt och kanske hittar ett ”trauma” Vi tittar bakom och försöker förstå vad som var orsaken och blir medvetna om vad som hände. Detta kan vara smärtsamt, men genom att vara medvetna om det så kan vi bli fria från det lidande eller det som hindrar oss i vardagen.

Medvetenhet är helande.
Genom denna process kan vi skapa en djupare förståelse för oss själva och vad som hindrar oss från att blomma ut fullständigt.
Vi skapar en förståelse för vad som hindrar oss att vara oss själva och kan lita på det naturliga flödet igen.
Det naturliga flödet av uttryck och avslappning blir återigen tillgängligt för oss, och det blir enklare att vara närvarande i våra liv.
ett flöde som går från expansion och uttryck till avslappning och stillhet.

Du kommer att märka en skillnad i hur du känner dig – mer fokuserad, positiv och förhoppningsfull inför framtiden.
Det blir enklare att vara mer närvarande. 

Så varför inte prova Reichiansk andningsterapi idag och upptäcka dess kraftfulla potential för personlig transformation?
Du kommer att känna dig mer levande.

.
Vem vet – det kan vara starten på en ny och mer uppfyllande resa.

Kommande evenemang

Hur går det till vid en Frigörande andning

Inledning
Vi börjar med att landa i vår kropp och berättar om vad frigörande andning är och visar hur det kan gå till samt gör en uppvärmningsövning.


Andning
Genom att göra en frigörande andning kommer vi att utforska olika sätt att påverka vårt nervsystem och främja fysisk och emotionell balans. Vi finns närvarande för er hela tiden där vi kan stötta er under er personliga resa.


Integration
Vi avslutar sessionen med god tid för att komma tillbaka och gör en reflektion och en frivilig delning av våra upplevelser för att integrera insikterna vi fått under sessionen.


Vem kan delta
Alla är välkomna, oavsett erfarenhetsnivå. Inga förkunskaper krävs, bara en öppenhet för att utforska andningens kraft.


Vad ska jag ta med
Bekväma kläder, en vattenflaska och en öppen sinnesstämning.

Hälsofördelar med frigörande andning

Stressreducering
Djupa andningstekniker kan hjälpa till att minska stressnivåerna genom att påverka det parasympatiska nervsystemet och främja avslappning.

Förbättrad mental klarhet
Genom medveten andning kan vi öka syretillförseln till hjärnan, vilket kan leda till ökad klarhet och fokus.

Känslomässig balans
Breathwork kan hjälpa oss att komma i kontakt med våra känslor och frigöra spänningar som kan hållas i kroppen.

Ökad energi
Genom att använda andning för att öka syresättningen av kroppen kan vi uppleva en ökning av energinivåerna och en känsla av vitalitet.

Stärkt immunförsvar
Djupandningsövningar kan stärka immunförsvaret genom att öka cirkulationen och främja avgiftning av kroppen.

Genom att regelbundet göra frigörande andning så kan vi uppleva en rad hälsofördelar som sträcker sig bortom det fysiska och bidrar till vår övergripande välbefinnande.

Denna frigörande andning passar dig som aldrig provat innan såväl dig som har erfarenhet sedan tidigare.

Kan frigörande andning vara farligt

Begreppen frigörande andning och breathwork är begrepp som innefattar många olika andningstekniker.
 
Att andas är att ta in luft i lungorna och kroppen, är livsnödvändigt för oss. Att utöva frigörande andning/breathwork kan vara fördelaktiga för många människor.
 
Men det finns några situationer där det kan vara bäst att undvika eller vara försiktig med dessa tekniker:
 
Gravida kvinnor
Gravida kvinnor bör vara försiktiga med vissa andningstekniker, särskilt om de inte har erfarenhet av dem eller om de inte har fått råd från en kvalificerad instruktör. Vissa tekniker kan påverka blodflödet och trycket i kroppen, vilket kan påverka fostret.
 
Barn
Frigörande andningstekniker kan vara svåra för yngre barn att förstå och genomföra korrekt och därför bör inte barn delta i våra workshops.
 
Personer med andningsproblem
Om du lider av andningsbesvär, som kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma, bör du undvika andningstekniker som kan orsaka andnöd eller förvärra befintliga problem. Konsultera din läkare innan du provar några nya andningsövningar.
 
Personer med hjärtproblem
Om du har hjärtproblem, högt blodtryck eller andra kardiovaskulära sjukdomar, bör du vara försiktig med vissa andningstekniker, särskilt de som kan öka hjärtfrekvensen och blodtrycket.
 
Personer med psykiska sjukdomar
Om du lider av en allvarlig psykisk sjukdom, som panikångest eller posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), kan vissa andningstekniker utlösa eller förvärra symtomen. Du bör alltid rådgöra med en psykolog eller psykiater innan du använder dessa tekniker.
 
Under vissa medicinska tillstånd
Om du har några medicinska tillstånd som kan påverkas negativt av ändrad andning, såsom vissa neurologiska sjukdomar. Du bör alltid rådfråga din läkare innan du provar frigörande andning.